กรุณารอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ก่อนยืนยันการชำระเงิน