แสดงทั้งหมด 15 ผลลัพท์

เสา คอนกรีตอัดแรง
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าอาคาร ทำรั้วกำแพง บ้าน โรงจอดรถ มีให้เลือก 4 ประเภท
คือ เสาหลักเขต เสาบ่าเดี่ยว เสาบ่าหมุน เสาเหล็กโผล่
มีขนาดหน้าตัดให้เลือกตั้งแต่ 4 x 4 นิ้ว, 5 x 5 นิ้ว, 6 x 6 นิ้ว และ 8 x 8 นิ้ว

Line Button