ปูนดอกบัว – บัวแดง


฿108.00

ปูนซีเมนต์ บัวแดง เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม I-2555 และมาตรฐาน ASTM C 150 ของประเทศสหรัฐอเมริกา
เหมาะกับงานคอนกรีตทั่วไป และงานคอนกรีตขนาดใหญ่ทุกชนิดเช่น อาคาร สนามบิน สะพาน ถนน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆที่ต้องการความแข็งแรง และความคงทนถาวร

SKU: 1001060200001 Category:
Weight 50 kg