แจ้งชำระเงิน

รายละเอียดการชำระเงิน
[ file jpg,gif,png,pdf size < 2 MB. ]