วิธีการสั่งซื้อสินค้า

Click on Login Or Sign up

Login By E-mail or  Username and password

Or Sign Up

By Enter Your E-mail , Username and simple password

(1) Select an products attribute
(2) add quantity
(3) then click “Add to cart”
– Click on cart icon to checkout

In this page you may check your items before checkout.
– Delete , Add more quantity
– Select Delivery Or pickup from our Store

Browse Our Stores List And Select one

 -Search Nearby Locations 

 example : Chonburi Hospital

Copy And Paste Shared location 

 – Copy Your Shared  location link And Paste it on location Field .

Auto Detect Location 

  • Click On ” Auto Detect ”  Button ,the system will detect your current location on the map
  • Also you can Move location Sign To set different location Area .

Fill billing address , select payment methods and click on ” place order ” to submit your order

Our Banks Accounts

Please send us your payment confirmation By Line Chat , live chat , Or by our confirmation payment Form

width="42" ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี   619-2164449
  S. Charoenchai Building Materials Trading.
width="42" ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี  117-2-557445
  S. Charoenchai Building Materials Trading.
width="42"ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี  353-0570278
  S. Charoenchai Building Materials Trading.