วิธีการสั่งซื้อสินค้า

Untitled
(1) ลูกค้าเลือกสินค้า
(2) ใส่จำนวนที่ต้องการ
(3) เลือกปุ่ม หยิบใส่ตะกร้า
Untitled 1
ลูกค้ากดเลือกที่ดูรถเข็นเพื่อจัดการตะกร้าสินค้า
Untitled 2
ลูกค้าสามารถจัดการสินค้าของตนเองได้ดังนี้
(1) ลบสินค้าที่ไม่ต้องการ
(2) แก้ไขจำนวนสินค้า จากนั้นเลือก Update Cart
(3) ถ้าสินค้าครบถ้วนตามที่ต้องการ เลือก Proceed to checkout เพื่อยื่นยันการสั่งซื้อต่อไป
Untitled 3
Untitled4

(1) ถ้าลูกค้าเป็นสมาชิกให้เลือกเข้าสู่ระบบสมาชิก ถ้าไม่ใช่สมาชิกให้กรอกข้อมูลของลูกค้าให้ครบถ้วน
(2) หลังกรอกข้อมูลครบถ้วน กดปุ่มสั่งซื้อเพื่อไปสู่ขันตอนการชำระเงินต่อไป
*** หมายเหตุ ค่าขนส่งที่ระบบคำนวนให้อัตโนมัติเป็นการประมาณการเท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงค่าขนส่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันสถานที่จัดส่งและรถขนส่งอีกครั้ง

“ ห้ามลูกค้าชำระเงิน จนกว่าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ”
5.1. เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันรายการสินค้าและสถานที่ภายในเวลาประมาณ 5 นาที
5.2. เจ้าหน้าที่จะโทรกลับหาลูกค้า เพื่อยืนยันรายการสินค้าและสถานที่ขนส่ง ถ้าลูกค้ามีไลน์ ให้ลูกค้าเพิ่มไลน์ของเว็บไซต์ และแชร์สถานที่จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
5.3.  หากมีการเปลี่ยนการสถานที่จัดส่ง เจ้าหน้าที่จะคำนวนค่าขนส่งใหม่และส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าใหม่ ทางอีเมล์ ไลน์ หรือตามที่ตกลงกัน
ลูกค้าชำระเงินตามช่องทางที่แจ้งในเว็บไซต์
และแจ้งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมรายละเอียด ให้เจ้าหน้าที่ทราบตามช่องทางดังนี้ อาทิ ไลน์ อีเมล์ หรือแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์
ตัวอย่างแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ หน้าแจ้งชำระเงิน
 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน และแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ทางช่องทาง sms ไลน์ หรือ อีเมล์