ขั้นตอนที่ 1 – เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน

Step 1

ขั้นตอนที่ 2 – เลือกสินค้าใส่ตะกร้า กด การสั่งซื้อและชำระเงิน

Step 2

ขั้นตอนที่ 3 – กรอกรายละเอียด ใบเสร็จ&การจัดส่ง ตรงจสอบและเช็ค ฉันได้อ่านและยอมรับเว็บไซต์แล้ว กด สั่งซื้อ

Step 3

ขั้นตอนที่ 4 – ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ กรุณารอการติดต่อยืนยันจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระเงิน กดแจ้งชำระเงิน ใส่รายละเอียดยืนยันการชำระเงิน

Step 4