ต้องการขอใบเสนอราคาสินค้าอะไร? *

  ต้องการความช่วยเหลือ?

  ระบุสเปค ปริมาณ ยี่ห้อ รุ่น ขนาด (ถ้ามี) ขอทีเดียวหลายรายการก็ได้ .

  แนบรูปถ่าย หรือไฟล์ BOQ.

  Maximum file upload limit 1 MB.

  ประเภทลูกค้า *

  ลูกค้าทั่วไปลูกค้าโครงการ

  พิจารณาสินค้าเทียบเคียง *

  เพื่อระบุระดับสินค้าเทียบเคียง

  ทดแทนเทียบเท่าเจาะจง

  * สินค้าทดแทน ราคาประหยัดกว่า *

  * สินค้าเกรดเดียวกัน หรือเทียบเท่า *

  * เจาะจงสินค้าตามที่ระบุเท่านั้น *

  การจัดส่งสินค้า *

  เลือก รับสินค้าเอง หรือ ระบุ อำเภอ/จังหวัด กรณีต้องการให้จัดส่ง
  รับสินค้าเองShipping

  จังหวัด

  อำเภอ

  กำหนดการใช้สินค้า *

  Need help?

  เพื่อระบุความเร่งด่วนในการใช้สินค้า

  7 วัน15 วัน1 เดือนนานกว่า 1 เดือน

  เลือกช่องทางการชำระเงิน *

  โอนเงินบัตรเครดิต

  ข้อมูลผู้ติดต่อ *

  โปรดระบุข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ กรณีลูกค้าเก่า กรอกเบอร์ติดต่อเดิม เพื่อความรวดเร็ว

  ชื่อผู้ติดต่อ *

  เบอร์ติดต่อ *

  ชื่อกิจการ

  อีเมล (กรุณากรอกอีเมลเพื่อรับเลขที่ใบขอราคาของท่าน)

  LINE ID