ท่อคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม (ท่อเหลี่ยม)
ใช้สำหรับงานระบายน้ำที่ต้องการระบายน้ำในปริมาณมากๆ เช่น งานระบายน้ำตัดผ่านถนน คลองเล็กๆ งานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม

Showing all 2 results